Sign up for our newsletter

บริษัทเราเป็นผู้นำเข้า โคมไฟ มาจำหน่าย ตั้งแต่ปี 1990 ซึ่งเป็นบริษัทแรกๆ ที่นำเข้า โคมไฟ มาจำหน่าย, ขายโคมไฟปลีกและส่งภายใต้แบรนด์ SL โดยบริษัทจะมีสินค้าใหม่เข้ามาอย่างต่อเนื่องทุกเดือนและเน้นสินค้าที่มีรูปแบบสวยงามและคุณภาพที่ดี แต่ราคาย่อมเยา ซึ่งเป็นความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน และทำให้เราสามารถแข่งขันกับบริษัทต่างๆ ได้